-- social media cards -- 
English
Being a body for small things, being a carrier... Shoes have become the worst weapon of the enemy these days and also an important implement for a thing that has no a body. They can attach to a cell with their protein arms but they attach to the macro life with our shoes to find their slaves.


Türkçe
Ufacık bir şey için beden olmak, bir taşıyıcı olmak... Şu günlerde ayakkabılar, vücudu olmayan bir düşmanın en başarılı silahı ve yaşamasında önemli bir araç haline geldiler. Onlar, proteinden kollarıyla bir hücreye ve ayakkabılarımız sayesinde makro hayata tutunuyorlar, yeni köleler bulabilmek için.SUPPORT: please help me about French, German, Spanish and Italian translations.
thank you / teşekkürler
Back to Top